• 1

Zespół terapeutów

INTENSYWNE PROGRAMY TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH JĄKAJĄCYCH SIĘ tzw. TURNUSY prowadzone są zgodnie z założeniami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się przez grupę doświadczonych terapeutów: logopedów i absolwentów studiów neurologopedycznych, emisji głosu, psychologów - psychoterapeutów pod kierunkiem i przy czynnym udziale autora metody, dra Mieczysława Chęćka.
 
 
 
z1 MCH

Dr n. hum. Mieczysław Chęciek

specj. neurologopeda

+48 32 415 22 23; +48 605 855 058
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

poniedziałek godz. 20.00-21.30

 

 
 

 

z4 JD

mgr Jan Durczok

psycholog, psychoterapeuta (II stopień specjalizacji zawodowej)

+48 531 377 080

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

wtorek godz. 19.00-20.30

 

Wieloletni były pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w tzw. pomocy psychologicznej (psychoterapia).

Prowadził szereg zajęć warsztatowych, psychoedukacyjnych dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych, m.in. przez wiele lat prowadził zajęcia dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców". Bierze udział w prowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych m.in. dla osób bezrobotnych w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Ukończył liczne szkolenia, m.in.:

 • PROBLEMY I NOWOCZESNE METODY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECIOM I RODZINOM ZAGROŻONYM
 • STUDIUM SPECJALNE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH ALKOHOLIZMEM
 • I STOPIEŃ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE PSYCHOLOGII - PROGRAM EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ W ZAKRESIE TERAPII GESTALT
 • II STOPIEŃ SPECJALIZACJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE „POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY"
 • PRACA Z CIAŁEM, SZKOLENIE W RAMACH 4- LETNIEGO STUDIUM PODSTAWY PSYCHOTERAPII
 • PODSTAWY TERAPII ERICKSONOWSKIEJ W RAMACH STUDIUM PODSTAWY PSYCHOTERAPII
 • WARSZTATY PSYCHOPROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE WCZESNEJ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
 • WARSZTAT EKSPRESJI TWÓRCZEJ
 • TRENING ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH
 • WARSZTAT „METAFORA I BAJKA W PRACY TERAPEUTYCZNEJ" MĄDROŚĆ WASSALISY
 • POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO POWODZI – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE
 • ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ – DIAGNOZA, KOMPLEKSOWE METODY PRACY Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI, BUDOWA SYSTEMU OPIEKI"
 • WSTĘP DO HIPNOZY ERICKSONOWSKIEJ
 • METODY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • TECHNIKI PRZYSPIESZONEGO UCZENIA SIĘ W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – WARSZTAT PRZEDMIOTOWO – METODYCZNY
 • STUDIUM SOCJOTERAPII
 • AUTOHIPNOZA

Od sierpnia 2012 r. uczestniczy w charakterze psychologa, psychoterapeuty w Intensywnych Programach Terapeutycznych tzw. turnusach organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim prowadząc m.in. zajęcia:

 • Psychoterapeutyczna metoda radzenia sobie z logofobią - relaksacja i wizualizacja
 • Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji;
 • Trening umiejętności psychospołecznych;
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne.

 z5 DK

mgr Dorota Kamińska

neurologopeda, pedagog

+48 608 619 385
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

środa godz. 19.00-21.00

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (pedagogika, logopedia), Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie (neurologopedia) i Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (zarządzanie oświatą). Ukończyła także kursy kwalifikacyjne, m.in. z zakresu terapii pedagogicznej.

 

Doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Wieloletni konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wykładowca Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie. Od 2002 roku Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (posiada Złoty Certyfikat PTL).

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie edukacji oraz terapii logopedycznej i pedagogicznej. Specjalizuje się w terapii zaburzeń płynności mówienia, w szczególności jąkania. Od 2004 roku współpracuje w tym zakresie z dr M. Chęćkiem, początkowo przy tworzeniu książki Wspomaganie płynności mowy dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego (wyd. Impuls, 2006, 2007, 2010), a od 2008 r. jako terapeuta mowy podczas Specjalistycznych turnusów terapeutycznych dla osób z dysfluencją mowy organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, podczas których prowadzi bloki tematyczne:

 • Trening zwolnionego mówienia z wykorzystaniem metody „Echo" z elementami muzykoterapii i socjoterapii;

 • Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji;

 • Grupowa terapia zmniejszania stanów logofobii;

 • Konsultacje indywidualne dla uczestników i opiekunów.

Od 2009 roku prowadzi na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie grupową terapię jąkania dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy, a także systematyczne spotkania
dla rodziców i logopedów w ramach tzw. „grup wsparcia”. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznej nt. Mówię TO Co myślę – trening płynnej mowy z zastosowaniem metody TOC (Theory of Constraints).

Ponadto, propaguje wiedzę na temat pomocy osobom jąkającym się i ich rodzinom na łamach publikacji i materiałów edukacyjnych. Jest autorką i współautorką, m.in.:

Teoria ograniczeń (Theory of Constraints – TOC) w procesie wspierania terapii osób jąkających się [w:] „Logopedia Silesiana. T.6”, Wyd. Uniwersytet Śląski (2017)

Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia. TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się (cz. 1 i 2). M. Chęciek, E. Bijak, D. Kamińska, Wyd. Harmonia, Gdańsk (2014)

Wspomaganie płynności mowy dziecka w wieku przedszkolnym – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego. Wyd. Impuls, Kraków (2006, 2007, 2010)

Jak bawić się i uczyć z pasją? Zastosowanie TOC w pracy z dzieckiem. Wyd. Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków (2012, 2017).

Jąkanie – społeczny aspekt problemu oraz formy pomocy osobom jąkającym się [w:]Studia Mazowieckie (nr 1/2017), Wyd. PWSZ w Ciechanowie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku (2017)

Psychoterapia i socjoterapia w pracy z osobami jąkającym się [w:] „Logopedia Silesiana. T.3”,wyd. Uniwersytet Śląski (2014)

Społeczny aspekt jąkania – wskazówki dla jąkających się i ich rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli i logopedów [w:] „Logopedia Silesiana. T.2, E. Bijak, D. Kamińska, wyd. Uniwersytet Śląski (2013)

„Świat, który rozumie jąkanie” (Benny David) – sprawozdanie z konferencji naukowych z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (2008–2010) [w:] „Logopedia Silesiana. T.1, E. Bijak, D. Kamińska, wyd. Uniwersytet Śląski (2012)

Jąkanie – „przywilej” królów? [w:] „Emocje”, nr 3/2011

Szczęściem jest, gdy nasze myśli mogą stać się słowami – czyli słów kilka o jąkaniu. [w:] „Emocje”, nr 2/2011

Językowe bolączki… czyli jak świadomie zadbać o swoją prezencję [w:] „Gazeta Szkolna”, nr 5/6 - 539/540 - 1/8 lutego 2011

Studium przypadku dziecka z grupy ryzyka zaburzonego rozwoju psychoruchowego [w:] Neurologopedyczne studia przypadków (zbiór prac pod redakcją Elżbiety Stecko), wyd. ES, Warszawa 2010

Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach terapeutycznych. [w:] „Forum Logopedyczne”– nr 15/2008 , wyd. Polskie Towarzystwo Logopedyczne – Odział Śląski

Dlaczego dziecko się jąka? – wspomaganie płynności mowy małego dziecka [w:] „Bliżej Przedszkola”, nr 11.74 – listopad 2007.

Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, w tym logopedycznych, podczas których współprowadziła warsztaty praktyczne oraz grupowe sesje terapeutyczne z udziałem osób z dysfluencją mowy (przy udziale uczestników konferencji), miniseminariu, a także wygłosiła referaty, m.in. na temat:

 • Teoria Ograniczeń i i jej praktyczne zastosowanie w terapii jąkania podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. III edycja (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 31.08-01.09.2018 r.)

 • Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints) w kontekście trudności komunikacyjnych osób jąkających się podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) nt. Nowe podejścia diagnostyczno-terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) w dysfluencji mowy (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 14.10.2017 r.),

 • Narzędzia TOC w terapii osób jąkających się podczas I Kongresu Myślenia Krytycznego i Narzędzi TOC nt. Uczymy myślenia (organizator: „TOC dla Edukacji Polska”, Gdańsk, 06.10.2017 r.),

 • 12 kroków do płynnej mowy podczas Ogólnopolskiej Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Logopedy nt. Odczulamy jąkanie (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 05.03.2016 r.),

 • Mówię To Co myślę – trening płynnej mowy z zastosowaniem Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints) podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) nt. Z teorii i praktyki dysfluencji mowy (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 17.10.2015 r.),

 • Teoria Ograniczeń (TOC - Theory of Constraints) – metoda wspierająca proces terapii osób jąkających się podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) nt. Świat, który rozumie jąkanie (The World That Understand Stuttering) – ISAD (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 19.10.2013 r.),

 • Oswajanie lęków - psychodrama i socjoterapia psychodrama w pracy z osobami jąkającymi się podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) nt. Świat, który rozumie jąkanie (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21.10.2011 r.),

 • Społeczny aspekt jąkania - wskazówki dla rodziców, nauczycieli i logopedów podczas Ogólnopolskiej konferencji Logopedycznej nt. Jąkanie – wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko... (Gliwice, 19.05.2010 r.),

 • Socjoterapia i psychodrama - praktyczne aspekty terapii osób jąkających się podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) nt. Świat, który rozumie jąkanie (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21.10.2009 r.).

 

Ponadto, Certyfikowany trener międzynarodowego programu TOCfE (Theory of Constraints for Education). Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznej nt. Mówię TO Co myślę – trening płynnej mowy z zastosowaniem metody TOC (Theory of Constraints) realizowanej podczas grupowej terapii jąkania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie. Certyfikowany trener międzynarodowych programów: Klucz do uczenia się (Key to learning) i Przyjaciele Zippiego (Zippy’s Friends).

 

 

Prowadzi również praktyki studenckie oraz szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i logopedów, m.in. z zakresu rozwijania myślenia krytycznego z zastosowaniem narzędzi TOC oraz kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy.

Systematycznie rozwija swoje kompetencje zawodowe i osobiste uczestnicząc w szkoleniach z zakresu logopedii, pedagogiki oraz rozwoju osobistego, prowadzonych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych wykładowców, m.in.:

BEHAWIORALNO-POZNAWCZE STRATEGIE INTERWENCJI TERAPEUTYCZNEJ W JĄKANIU – dr Kurt Eggers, Belgia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

TERAPIA JĄKANIA DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM: ROZWIJANIE KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI KLIENTA I TERAPEUTY – WPROWADZENIE – Jane Harley - Wielka Brytania, Michael Palin Center for Stummering in London (Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, International Fluency Association)

MINI-KIDS – PROGRAM TERAPII JĄKANIA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – Peter Schneider - Niemcy (Centrum Logopedyczne – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Kadr w Katowicach)

GIEŁKOT – TEORIA, DIAGNOZA, TERAPIA – Manon Spruit - Holandia (Łódzkie Centrum Szkoleniowe)

TERAPIA JĄKANIA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM: 6-12 LAT – Biez Bezemer – Holandia (KOMLOGO)

LOGOPEDYCZNE ASPEKTY DWUJEZYCZNOŚCI – NABYWANIE I UCZENIE SIĘ DRUGIEGO JĘZYKA – prof. Henriette W. Langdon, USA (Fundacja Fonia w Gdańsku)

DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ – stopień I, II oraz III (praktyczny) – dr M. Chęciek (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim)

JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE – prof. Z. Tarkowski (Centrum Szkoleniowe Fundacji ORATOR)JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ KRÓLA – prof. Z. Tarkowski (Centrum Szkoleniowe Fundacji ORATOR)PALIN PCI – TERAPIA INTERAKCYJNA RODZIC-DZIECKO DLA JĄKAJĄCYCH SIĘ DZIECI W WIEKU DO 7 LAT. PRAKTYCZNA INTERWENCJA W JĄKANIU WCZESNODZIECIĘCYM – dr hab. K. Węsierska (Centrum Logopedyczne w Katowicach)

JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE – PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA – dr hab. K. Węsierska (Centrum Logopedyczne)

TERAPIA JĄKANIA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM – dr hab. K. Węsierska (Centrum Logopedyczne)

ISTOTA I TERAPIA JĄKANIA – dr K. Szamburski (Centrum Szkoleniowe „Dobra Kadra” w Warszawie)

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW LOGORYTMIKI W TERAPII JĄKANIA – dr A. Walencik-Topiłko (PTL)

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH - SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY - Agnieszka Mielewska (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się - Oddział w Toruniu)

KSZTAŁTOWANIE PŁYNNOŚCI MOWY A MODYFIKACJA JĄKANIA. DWA PODEJŚCIA TERAPEUTYCZNE NA PRZYKŁADACH TERAPII ARUTIUNIAN I AUTOTERAPII WG M. FRASERA. NA PODSTAWIE WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ – Arkadiusz Ceglarski (Koło Naukowe Logopedii przy APS i UW)

CO ROBIĆ GDY MAŁE DZIECKO NIE MÓWI? – dr I. Michalak-Widera (Centrum Szkoleniowe „Dobra Kadra” w Warszawie)

MUTYZM SELEKTYWNY – POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECKA I JEGO RODZINY – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku

ZDROWY GŁOS – „ZDOBĄDŹ WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ, BY PRACOWAĆ GŁOSEM” – Sylwia Prusakiewicz (Easy Voice)

TIKI – DIAGNOZA I TERAPIA – NODN „Poza Schematami"

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI – PRZEGLĄD TECHNIK I PROCEDUR TERAPEUTYCZNYCH STOSOWANYCH W LECZENIU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH – Centrum CBT

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI – dr Shoshi Reiter, Izrael (MSCDN & TOC dla Edukacji Polska)

TECHNIKI AKTYWIZUJĄCE MYŚLENIE (TOC) – dr Shoshi Reiter, Izrael (szkolenie trenerskie I i II poziom - TOCFE, MSCDN, CMPPP)

SKUTECZNY TRENER: KREATYWNOŚĆ – ZMIANA – EFEKTYWNOŚĆ. ŻYĆ TWÓRCZO – PRACOWAĆ INNOWACYJNIE – Dorota Jakubiak (Grupa TROP)

TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA LEKU SEPARACYJNEGO – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej

DEPRESJA DZIECI MŁODZIEŻY – Centrum CBT

ODMOWA CHODZENIA DO SZKOŁY – NODN „Poza schematami”

WARSZTATY KONTROLI ZŁOŚCI – KARAN

TECHNIKI DRAMOWO - TEATRALNE W PRACY Z GRUPĄ – Stowarzyszenie STOP-KLATKA

ORTODONCJA W PRAKTYCE LOGOPEDY dr Elżbieta Niemeczek (SOSz-W w Ciechanowie)

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM – MSCDN

SŁOWA Z AKSAMITU I OGNIA – CZYLI PRAKTYCZNE RECEPTY NA ZDROWY, MOCNY GŁOS – MSCDN

NLP W MOTYWOWANIU – MSCDN

COACHING W EDUKACJI – MSCDN

METODA DOBREGO STARTU (cześć praktyczna) – Polskie Towarzystwo Dysleksji

ELEMENTY MUZYKOTERAPII I RELAKSACJI W PRACY Z DZIEĆMI NADPOBUDLIWYMI –MSCDN

RUCH I PRZESTRZEŃ W CZTERECH PORACH ROKU (cz. I i II) – Ilona Mazur-Bazaniak, Berlin (KLANZA)

AKTYWNOSĆ MUZYCZNO-RUCHOWA – NA PODSTAWIE METODY AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS – cz. I - KLANZA

 


 

z6 ESK

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska

logopeda, emisjolog, pedagog wczesnoszkolny, glottodydaktyk i terapeuta pedagogiczny

+48 509 107 541
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie:

czwartek godz. 19.00-20.30

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Pedagogika); Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Logopedia) i Uniwersytetu Wrocławskiego (Emisja i higiena głosu).

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w Przedszkolu nr 15 w Siemianowicach Śląskich.

Ustawicznie pogłębia wiedzę, rozwija i doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach naukowych. Ukończyła m.in.:

 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ stopień I, II oraz III - praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dra M. Chęćka)
 • JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ KRÓLA - Centrum Szkoleniowe Fundacja ORATOR

Prowadzi terapię zarówno indywidualną, jak i grupową – stymulując rozwój mowy dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej oraz upłynniając mowę osób jąkających się.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Specjalizuje się w terapii jąkania i innych rodzajów niepłynności mówienia.

Od 2004 r. prowadzi, cieszące się dużym zainteresowaniem, warsztaty z zakresu emisji i higieny głosu dla Ośrodków Edukacyjnych i Szkoleniowych. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach - Podyplomowymi Kwalifikacyjnymi Studiami Logopedii i Medialnej Emisji Głosu w zakresie prowadzenia ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych/praktycznych: Diagnoza i terapia jąkania; Elementy pedagogiki zabawy; Technika mowy oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów oraz ćwiczeń: Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy; Dziecko z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka – diagnozowanie, metody wspomagania rozwoju; Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, Diagnoza i terapia logopedyczna, Metody badań logopedycznych. Jest wieloletnią liderką i koordynatorem działań Siemianowickiego Zespołu Doskonalenia Zawodowego Logopedów oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Jest autorką programu zajęć z emisji głosu – Słowa z aksamitu i ognia, jak mówić pięknie – praktyczne rady na zdrowy, mocny głos; Ćwiczenia płynnie porozumiewającego się mówcy – terapia oddechowo - emisyjno – dykcyjna oraz Wybrane zagadnienia z obszaru emisji głosu w zaburzeniach płynności mowy. Jest współautorką artykułu: Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach terapeutycznych organizowanych w oparciu o założenia Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się autorstwa dra M. Chęćka. (Forum Logopedyczne nr 15/2008 wyd. Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Odział Śląski).

Od sierpnia 2008 r. uczestniczy w charakterze trenera mowy w Intensywnych Programach Terapeutycznych tzw. turnusach organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim prowadząc m.in. zajęcia:

 • Ćwiczenia płynnie porozumiewającego się mówcy -terapia oddechowo –emisyjno –dykcyjna;
 • Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji;
 • Trening umiejętności psychospołecznych;
 • Konsultacje indywidualne.

   

z7 EB3

mgr Edwin Bażański

aktor, neurologopeda kliniczny, emisjolog, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Wieloletni aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt wyłącznie mailowy

 

Ukończone studia podyplomowe:
Psychologia w Zarządzaniu – Uniwersytet Wrocławski
Logopedia - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Neurologopedia Kliniczna – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (ukończone w czerwcu 2016 roku).

Wolontariusz w Stowarzyszeniu Psychostymulacji we Wrocławiu pracujący pod opieką prof. dr hab. Małgorzaty Młynarskiej (Uniwersytet Wrocławski).

Doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni wykładowca Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz obecnie także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji).

Trener emisji głosu, specjalizujący się w neurologopedycznych aspektach oddychania i wydobywania głosu u osób z upośledzeniami, autyzmem, Zespołem Downa i niepłynnością mowy.

Wcześniej wolontariusz, a obecnie terapeuta w zakresie problemów emisyjno-oddechowych na ogólnopolskich turnusach terapeutycznych dla osób jąkających się (wg Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii dla Osób Jąkających się) prowadzonych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim.

Wygłosił kilka referatów na ogólnopolskich konferencjach, w tym logopedycznych, m.in. na temat: Upłynnienie przeponowe w metodzie TPM i TDSM u osób z zaburzeniami płynności mówienia – doniesienia z badań własnych (VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nt. Z teorii i praktyki dysfluencji mowy z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się - w dniu 17 października 2015).

Ukończył 26.godzinne warsztaty naukowo-szkoleniowe I stopnia w Łodzi w styczniu 2015 w zakresie Diagnoza i terapia osób jąkających się z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (prowadzone pod kierunkiem dr.n.hum. Mieczysława Chęćka, specjalisty wz. neurologopedii, SCTJ w Wodzisławiu Śląskim).

Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynnego mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (warsztat, st II praktyczny, certyfikat wydany przez Stowarzyszenie "TĘCZA" Centrum Kształcenia Kadr w Warszawie i SCTJ w Wodzisławiu Śląskim, prowadzący: dr Mieczysław Chęciek, listopad 2015)

Ukończone szkolenie Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzno- oralnych. Terapia Ręce na pacjencie / Hands on Therapy (warsztat, certyfikat wydany przez Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowe "KINEZIO" w Warszawie, prowadząca: Mari Beate Selker, IPNFA, Advanced Instructor, Niemcy, marzec 2016)

Ukończone warsztaty z certyfikatem "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg Integracji Odruchów dr Sally Goddard (maj 2016)"


Z8 GT

mgr Grażyna Tlołka

neurologopeda, terapeuta, trener

+48 696 146 828 (wieczorem w godz. 18.00-20.00)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji wyłącznie telefonicznie: środa godz. 18.30 - 20.00

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pedagogika, logopedia) oraz Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (neurologopedia), pracę w zawodzie rozpoczęła w 1996 roku. Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyła pracując w placówkach: służby zdrowia, pomocy społecznej, oświatowych oraz prowadząc własny gabinet logopedyczny. Pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żorach oraz Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDYK”. Ma doświadczenie zarówno w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi, jak i młodzieżą. Posiada dodatkowe kwalifikacje trenera EEG BIOFEEDBACK i jest certyfikowanym terapeutą ręki. Posiada również uprawnienia w zakresie terapii krótkoterminowej.

Prowadzi terapię zarówno indywidualną, jak i grupową osób z niepłynnością mówienia oraz innymi zaburzeniami mowy i komunikacji językowej.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy, m.in.:

 • JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE – PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA – dr K. Węsierska , Katowice 2011;
 • ZROZUMIEĆ JĄKANIE – SKUTECZNE WSPARCIE OSÓB JĄKAJĄCYCH SIĘ – dr K. Węsierska, Katowice 2011;
 • ZNACZENIE BUDOWANIA POZYTYWNYCH RELACJI Z RODZINĄ PACJENTA NA PRZYKŁADZIE TERAPII JĄKANIA – B. Jeziorczak, Katowice 2011;
 • DIAGNOZA I TERAPIA JĄKANIA I INNYCH NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM KONSEKWENTNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ stopień I oraz II praktyczny (Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania dra M. Chęćka) - Kraków 2017, Wrocław 2017;
 • TERAPIA KRÓTKOTERMINOWA – PODSTAWY PSYCHOTERAPII (nr M-05/06/9213/125D) – Katowice 2005;
 • Praca systemowa z rodziną – Mikołów 2007;
 • Metody pracy z dzieckiem i rodziną – warsztaty szkoleniowe – Katowice 2004r.
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi – Katowice 2001;
 • Asertywność. Emocje. Wpływ społeczny – Żory 2004;
 • Autohipnoza w pracy z dzieckiem – Katowice 2003;
 • Poczucie własnej wartości, czyli jak budować i wzmacniać wiarę w siebie – Katowice 2005r.;
 • Certyfikat (nr 629/TUTOR/2015) TERAPII RĘKI – szkolenie I i II stopnia – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych – Katowice 2016;
 • Certyfikat (nr 2.02/00116/2007) EEG BIOFEEDBACK I stopnia – Wrocław 2016;
 • Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy – Lublin 2008;
 • Emisja i higiena głosu – Katowice 2005;
 • Masaż logopedyczny - 2016;
 • Warsztaty szkoleniowe: Badania przesiewowe narządów zmysłów – uzyskanie Certyfikatu upoważniającego do wykonywania badań słuchu prowadzonych w ramach Systemu Powszechnych Badań Słuchu – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 2004r. oraz Warszawa 2008r.
 • Terapia Pedagogiczna (MEN nr DNSZ-1012 REJ-45/97/RR) - Katowice 1999;
 • Kinezjologia Edukacyjna jako metoda stymulowania rozwoju dziecka – Katowice 2005;
 • Specjalistyczna diagnoza i rehabilitacja uczniów z zaburzonym rozwojem mowy i języka – Warszawa 2003;
 • Kurs konstruowania programów profilaktycznych – Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków Oddz. Śląski 1998;
 • Cykl szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) Certyfikat ORE/2012/ŚLĄ/KAT/042/024 – Katowice 2012r.
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia - Repty 2010;
 • Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po laryngektomii częściowej lub całkowitej z wykorzystaniem najnowszych aparatów i środków technicznych - dr D. Piekaj – Stefańska, Pyrzowice 2009;
 • Symultaniczno-sekwencyjna metoda prof. J. Cieszyńskiej – Kraków 2007;
 • Dziecko z rozszczepem - dr D. Pluta – Wojciechowska, Katowice 2006;
 • Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej – Katowice 2004;
 • Diagnoza AAC. Stosowanie oceny efektowności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia: „Sprawdź jak się porozumiewam” dr M. Grycman 2015;
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień dr M. Grycman 2015;
 • Certyfikat: Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych - dr L. Madelska (Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii) – Katowice 2013;
 • Uczeń niewidomy i słabowidzący w szkole masowej – Żory 2011r.;
 • Zrozumieć dziecko z FAS – Żory 2015;
 • Zrozumieć autyzm – Katowice 2012;

Inne osiągnięcia:

Przez okres 10 lat (od 2002 do 2012roku) była redaktorem naczelnym czasopisma o charakterze profilaktyczno – oświatowym: ABC wychowania i zdrowia (ISSN: 1730-8615) oraz autorem artykułów zamieszczanych na łamach tego pisma. Publikowała również na łamach pisma: Antidotum. Profilaktyka. Wychowanie. Zdrowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z grupami o różnym charakterze: grupy terapeutyczne, grupy warsztatowe i grupy szkoleniowe. Prowadzi szkoleniowo-metodyczne spotkania dla nauczycieli, logopedów i innych grup zawodowych. W latach 1999 – 2003 była koordynatorem działań profilaktycznych podejmowanych w ramach Żorskiej Szkoły Wczesnej Profilaktyki MOK Żory oraz współorganizatorem I i II Miejskiej Sesji Naukowej. Wynikiem tych przedsięwzięć było opracowanie autorskich programów profilaktycznych opublikowanych w pracy zbiorowej pod red. A. Bodanko: „Wspomaganie pracy wychowawczej programami profilaktyczno – edukacyjnymi” wyd. Impuls, Kraków 1999r. pod nazwą: „Żadnych murów” oraz „Warsztaty dotyczące agresji i konfliktów osiedlowych” (współautor). Wielokrotnie doceniona przez lokalne władze Nagrodą Prezydenta Miasta Żory (1999, 2006 i 2016). W latach 2001 – 2004 pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza M. Czarneckiego prowadziła badania empiryczne nastawione na pomiar poziomu znajomości pojęć szkolnych u młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz niektórych jego uwarunkowań. Wynikiem są publikacje: „Moje przemyślenia nad wyborem problemu badawczego” w: Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) pod red. Kazimierza M. Czarneckiego i Franciszka Szloska; Radom – Piotrków Trybunalski 2001r., „Niektóre uwarunkowania znajomości pojęć szkolnych przez uczniów klas trzecich gimnazjum (koncepcja pracy doktorskiej) oraz „Sprawozdanie z III wakacyjnego sympozjum metodologicznego (Zuberec 2002)” w: Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) pod red. Kazimierza M. Czarneckiego i Franciszka Szloska; Radom – Piotrków Trybunalski 2002r.

Specjalizuje się w terapii zaburzeń płynności mówienia – jąkania. Udziela również szeroko rozumianego wsparcia osobom, u których zaburzenia mowy wynikają z uszkodzenia układu nerwowego. Pracuje nad kształtowaniem i rozwojem mowy u dzieci, które rozwijają się nieharmonijnie lub u których proces nabywania mowy jest opóźniony lub zaburzony. Wspomaga pacjentów, którzy nie wymawiają wszystkich głosek z repertuaru dźwięków języka polskiego lub je zniekształcają (np. wymawiają głoski w sposób, który jest nieprzyjemny dla ucha odbiorcy lub nie wymawiają głosek, które wymawiają ich rówieśnicy). Prowadzi terapię logopedyczną, zarówno indywidualną, jak i grupową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W terapii z dziećmi i młodzieżą łączy tradycyjne metody z nowoczesnymi technologiami, dzięki czemu zajęcia są atrakcyjne, wymuszają pełniejsze uczestnictwo pacjenta i przyśpieszają sukces. W terapii stosuje m.in.: masaż logopedyczny, relaksację ( techniki relaksacji: Trening autogenny Schultza w wersji A. Polender, Technika relaksacji wg Jacobsona w wersji B Kaji), ćwiczenia logorytmiczne, ćwiczenia stymulujące funkcje motoryki małej i dużej (elementy terapii ręki), ćwiczenia stymulujące pamięć, myślenia sytuacyjnego przyczynowo – skutkowego oraz myślenia przez analogię, trening słuchowy oraz elementy psychoterapii i muzykoterapii.

Zajęcia mają charakter spotkań indywidualnych, w których razem z pacjentem uczestniczy rodzina. Dba o to, aby zajęcia były ciekawe, dostosowane do temperamentu, zainteresowań i potrzeb pacjenta.

Prowadzi m.in. zajęcia:

Trening zwolnionego mówienia z wykorzystaniem metody „Echo" z elementami psychoterapii; Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji; Konsultacje indywidualne.


M.Paszkowski 2

mgr Maciej Paszkowski

logopeda, pedagog, instruktor sportu, socjolog

tel: 696 432 618

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzień i godziny konsultacji:
Wt. 19-19.45
Śr. 21.00-21.45

Możliwe są także konsultacje online po wcześniejszym umówieniu terminu.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (socjologia oraz pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej) oraz Uniwersytetu Śląskiego (logopedia).

Na co dzień pracuje w łódzkiej szkole podstawowej w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego, wychowawcy oraz logopedy. Wcześniej zdobywał doświadczenie jako logopeda w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Specjalizuje się w terapii osób z zaburzeniami płynnego mówienia. Prowadzi terapię indywidualną i grupową na terenie Łodzi. Ma szerokie spektrum zainteresowań - jest trenerem w łódzkiej Akademii Lekkoatletyki, instruktorem samoobrony, a także prowadzi kursy taneczne dla dorosłych.

Jest osobą jąkającą się, która po wieloletnich zmaganiach ze swoim problemem z sukcesem zakończyła terapię w Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim w roku 2009. Swoje doświadczenia z tamtego okresu opisuje częściowo w liście zamieszczonym na stronie...

Od momentu zakończenia turnusu w roku 2009 nieprzerwanie współpracuje ze Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim, pomagając przy organizacji turnusów terapeutycznych najpierw w charakterze wolontariusza, następnie asystenta terapeuty, a od 2016 roku jako samodzielnego terapeuty.

Własne życiowe doświadczenia nakłoniły go do napisania pracy magisterskiej poświęconej problemom osób jąkających się pt.: „Jąkanie jako przykład piętna oraz wynikające z niego problemy w codziennym funkcjonowaniu w rzeczywistości społecznej”, która opierała się na biografii samego autora, ale także innych osób jąkających się. Chęć pomocy osobom z podobnymi problemami jest jego życiową misją, a pogłębianie wiedzy z zakresu zaburzeń płynnego mówienia - pasją.

Uczestnik wielu konferencji organizowanych z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się oraz Europejskich Dni Logopedy, gdzie przedstawiał własne referaty, dzielił się doświadczeniami i wynikami badań własnych oraz prowadził warsztaty praktyczne dla logopedów.

Swoje działania opiera na fundamentalnych dokonaniach polskiej i światowej logopedii, do których włącza wnioski z wieloletnich już doświadczeń w pracy z osobami jąkającymi się. Chce zwrócić społeczną uwagę na problemy osób jąkających się i doskonalić swój warsztat terapeutyczny. Jest przekonany, że jąkanie nie musi być przekleństwem, można sobie z nim skutecznie radzić za pomocą umiejętnie prowadzonych działań terapeutycznych a osoby jąkające się mogą osiągać sukcesy nie tylko komunikacyjne, ale również w innych dziedzinach życia. Sam jest tego przykładem.

Udział w konferencjach i warsztatach:
„Jąkanie - wyzwaniem terapeutycznym dla jąkających się i nie tylko...” - Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna (organizatorzy: Uniwersytet Śląski Katowice i Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkających się w Wodzisławiu Śląskim, 2010),
• Referat: „Moja droga w pokonywaniu jąkania” na Międzynarodowej III Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD)( UŚ i SCTJ, 2010),
• Referat: „Moja droga do płynnego mówienia” na Ogólnopolskiej IV Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) (organizatorzy: Uniwersytet Śląski Katowice i SCTJ w Wodzisławiu Śląskim, 2011),
• Prowadzenie warsztatów praktycznych z udziałem osób jąkających się na Ogólnopolskiej IV Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) (UŚ i SCTJ, 2011),
• Referat: „Jąkający się w teatrze życia codziennego - próba ujęcia problemu jąkania w kontekście społecznym” na Ogólnopolskiej V Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) (UŚ i SCTJ, 2012),
• Ukończenie szkolenia I i II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Jąkania i innych Niepłynności Mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną współorganizowanych przez SCTJ w Wodzisławiu Śląskim (prowadzenie: dr n.hum. Mieczyslaw Chęciek, specjalista neurologopeda).
• Referat: „Jąkanie jako przykład piętna oraz wynikające z niego problemy w codziennym funkcjonowaniu w rzeczywistości społecznej - doniesienia z badań” na Ogólnopolskiej VI Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) (UŚ i SCTJ, 2013),
• Uczestnictwo w V Interdyscyplinarnej Logopedycznej Konferencji Naukowej z cyklu Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii w ramach V Logopedycznych Dni UŚ,
• Uczestnictwo w Ogólnopolskiej VI Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD) (UŚ i SCTJ, 2014),
• Uczestnictwo w warsztacie “Dwanaście kroków do płynnej mowy” z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (2016),
• Prowadzenie warsztatów praktycznych zatytułowanych: "Technika Przedłużonego Mówienia i inne techniki płynnej, werbalnej komunikacji (także z wykorzystaniem metody “Echo”) na X Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD)(UŚ i SCTJ, 2017),
• Prezentacja w trakcie panelu dyskusyjnego po emisji filmu „When I stutter” podczas spotkania zorganizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie z okazji Europejskiego Dnia Logopedy (2020).
• Prezentacja wideo podczas warsztatów "Dialog bez barier. LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu" organizowanych przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude (2020).
• Prowadzenie od lat zajęć terapeutycznych podczas corocznych Programów Intensywnej Terapii Osób z Niepłynnościami Mówienia (tzw. turnusów terapeutycznych organizowanych przez SCTJ w Wiśle) w zakresie szeroko pojętej socjoterapii.

 


Każdy z terapeutów, w ramach terapii podtrzymującej uzyskane na turnusie efekty, jeden - dwa razy w tygodniu pełni dyżur telefoniczny, podczas którego podopieczni SCTJ mają możliwość wykonywania tzw. telefonów terapeutycznych (mini terapia telefoniczna i specjalistyczne konsultacje).

Z terapeutami ściśle współpracuje na turnusach 5-6.osobowy Zespół Wolontariuszy wspomagający proces terapeutyczny uczestników turnusu, także rodziców uczestniczących w turnusach; pełnią także z bardzo dużym zaangażowaniem role asystentów terapeutów.


Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania W Wodzisławiu Śląskim od 2008 roku (przez ponad 10 lat) we współpracy z Podyplomowymi Studiami Logopedii i Neurologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierowanym przez dr Olgę Przybylę) oraz innymi placówkami organizowało w Katowicach konferencje logopedyczne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia. Konferencje te odbywały się szczególnie z okazji Światowego Dnia Świadomości Jąkania, który przypada na 22 października każdego roku.

Dr Mieczysław Chęciek oraz współpracujący z nim terapeuci (m. in. mgr Elżbieta Bijak, mgr Tomasz Brawiński, a wcześniej także dr hab. Katarzyna Węsierska, mgr Barbara Jeziorczak, mgr Agnieszka Stasiczek, prof.dr hab. Zdzisław Bartkowicz, dr hab. Andrzej Pielecki) aktywnie w nich uczestniczyli, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy terapeutycznej z jąkającymi się i ich rodzinami. Przedstawiali na konferencjach krajowych i międzynarodowych swoje prezentacje, a także prowadzili warsztaty praktyczne.

z7

 

Tags: terapia jąkania, leczenie jąkania

Najnowsze informacje

Napisali do nas

 • 1
 • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Read more
  Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
 • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Read more
  Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
 • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Read more
  List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30