• 1

O mnie

Kompetencje zawodowe:

 • Ukończone Podyplomowe Studia Logopedyczne (UMCS w Lublinie), mcheciek
 • Uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Realizacja jednostek mowy w jąkaniu. Podstawy kompleksowego programu diagnostyczno-terapeutycznego jąkających się (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
 • III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii (IKN w Warszawie),
 • Uzyskanie specjalizacji wz. neurologopedii (Ministerstwo Zdrowia w Warszawie)
 • Ukończone różnorodne kursy, warsztaty naukowe, szkolenia (także współpraca) w zakresie diagnozy i terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą pod kierunkiem m.in.:

· ks. dr. Stanisława Wilczewskiego (Instytut Fonetyczny w Katowicach),
· mgr Zofii Engiel (PZP w Wrocławiu),
· prof. dr. hab. Bogdana Adamczyka (UMCS w Lublinie),
· współpraca z prof. dr. hab. Zbigniewem Tarkowskim w ramach Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy w Lublinie (obecnie Fundacja „Orator“), współorganizacja (1989-1996) turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się oraz warsztatów z zakresu terapii jąkania dla logopedów,
· prof. dr. Hugo H. Gregory’ego i Carolyn Gregory z USA (warsztaty na Uniwersytetach w Edynburgu i w Oksordzie) - kliknij, celem otwarcia,
· prof. dr. Eugene B. Coopera i Crystal Cooper z USA (warsztaty na Uniwersytetach w Oksfordzie i Monachium),
· dr Leny Rustin (Centrum Terapii Jąkania w Londynie) - kliknij, celem otwarcia - pierwszy oraz drugi link.

Odbyte staże logopedyczne zagraniczne ( w tym w zakresie terapii jąkania) m.in.:

 • Klinika i Poliklinika Audiologiczna i Zaburzeń Mowy i Głosu Freie Universitaet w Berlinie Zachodnim (1981 – 2 miesiące, 1983 – 2 tygodnie, pod kier. Prof. dr. med. Otto von Arentschilda) - kliknij, celem otwarcia »
 • Centrum Terapii Mowy/Jąkania w Londynie (1983, 1986, 1987 – łącznie kilka miesięcy, pod kier. dr Leny Rustin) - kliknij, celem otwarcia »
 • Studium Logopedii przy Uniwersytecie w Monachium (1991) - kliknij, celem otwarcia »
 • Królewski Narodowy Szpital Chorób Gardła, Nosa i Uszu - Oddział Terapii Mowy - kliknij, celem otwarcia »
 • dr Evemarie Haupt, Prywatne Centrum Terapii Zaburzeń Głosu w Monachium - kliknij, celem otwarcia »

 

kl

Kenneth O. St. Louis - "Kliniczne podejście do giełkotu"
(na dole 1. strony artykułu słowa światowego autorytetu na polu giełkotu, prof. dra O.St. Louisa z USA skierowane pod adresem M. Chęćka; artykuł do książki "Neurologopedia" został opracowany przez Profesora i jego Zespół jako wyraz uznania dla dorobku polskiej logopedii na odcinku badań nad jąkaniem i giełkotem)

Członkostwo w towarzystwach naukowych i inne społeczne funkcje

 • Polskie Towarzystwo Logopedyczne (funkcja v-ce przewodniczącego Zarządu Głównego PTL w Lublinie – przez kilka kadencji do czerwca 2011 roku) - kliknij, celem otwarcia
 • Towarzystwo Kultury Języka – Sekcja Logopedyczna w Warszawie,
 • Międzynarodowe Towarzystwo Płynności Mowy (International Fluency Association z siedzibą w USA) - kliknij, celem otwarcia
 • Międzynarodowe Towarzystwo Logopedów i Foniatrów (International Association of Logopedics and Phoniatrics (przez kilka wcześniejszych kadencji),
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Praktycznej oraz członka Komisji Egzaminacyjnej na stopnie specjalizacji zawodowej w zakresie logopedii w WOM w Katowicach (1991-2001),
 • Pełnienie funkcji rzeczoznawcy pomocy dydaktycznych w zakresie logopedii (do 2009 roku) oraz eksperta ds. logopedii w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie (do 2011 roku).

Opracowania autorskie

 • „Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania” (pomoc naukowa do diagnozy jąkania, wyd. Fundacja „Orator” w Lublinie, 1992, 2001),
 • „Psychofizjologiczna Terapia Jąkania” – filmy szkoleniowe wideo, cz.I „Diagnoza, cz.II „Terapia” (wyd. Fundacja „Orator” w Lublinie, 1992),
 • „Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się” (patrz: Logopedia, 24, 1997, s. 41-60, wyd. PTL Lublin oraz Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Podręcznik. Wyd. Fundacja „Orator” Lublin),
 • „Różnicowanie fonematyczne/fonemowe głosek: ś-s-sz, ź-z-ż, ć-c-cz, dź-dz-dż” (seria pomocy obrazkowo-wyrazowych oraz CD-R, wyd. m.in. przez „ABART” Warszawa, 1998-2003),
 • Opracowanie programu i prowadzenie ogólnopolskich warsztatów naukowych dla logopedów na temat: „Diagnoza i terapia jąkania” cz. I i II (łącznie 48 godzin zajęć),
 • Opracowanie programu i prowadzenie ogólnopolskich „Turnusów Terapeutycznych dla Jąkających się” (współautorstwo programu: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski, 1990-1996 w ramach Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy w Lublinie), a od 1997 (do nadal) „Ogólnopolskich Programów Terapeutycznych dla Jąkających się” w ramach Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim.

Nagrody i wyróżnienia, podziękowania za okres pracy (otrzymane z zewnątrz): m.in.

 • Nagroda Ministra ( 1973 – II st., 1993 – I st., 2001 – II st.),
 • Nagroda Kuratora ( 4 nagrody, ostatnia – 1999),
 • Złoty Krzyż Zasługi (1985),
 • Medal KEN (1988),
 • Krzyż Kawcheciekptlalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998),checiekptl1
 • „LOGOPEDIA SILESIACA (to co dla i w śląskiej logopedii najlepsze)” – nagroda Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach (za wieloletnią, wybitną działalność na rzecz środowiska logopedycznego na Śląsku, maj 2007),
 • Odznaczenie Państwowe MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ - 01.08.2011 - podpisał Prezydent RP Bronisław Komorowski
 • nagrodaNagroda i Dyplom dla laureata Nagrody im. ks. dra Stanisława Wilczewskiego - dra Mieczysława Chęćka - wybitnego logopedy z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych, wspaniałego człowieka aktywizującego środowiska polskich logopedów na rzecz upowszechniania wiedzy o jąkaniu. Autora wielu ważnych publikacjiz zakresu zaburzeń płynności mowy, a także twórcy autorskiego programu terapii jąkania. W imieniu Rady Nagrody im. ks. dra Stanisława Wilczewskiego: dr K.Węsierska Instytut Języka Polskiego UŚ; dr K.Sujkowska-Sobisz Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere
 •  Aude; ks.dr R.Buchta Wydział Teologiczny UŚ; Katowice 25 sierpnia 2016 (Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia Płynności Mowy - Teoria i Praktyka. Edycja II - 25-26.08.2016).
 • Inne.

Inne osiągnięcia zawodowe, dydaktyczne lub organizacyjne:

 • Pełnienie przez kilka kadencji (do czerwca 2011 roku) funkcji v-ce przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie oraz nadal funkcji członka Zarządu Śląskiego Oddziału PTL w K-ach,
 • Współorganizowanie konferencji naukowo – szkoleniowych PTL w Katowicach (od 30 lat do 2015 roku) oraz konferencji naukowych z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1 raz w roku),
 • Członkostwo Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego PTL Logopedia (do 2013 roku) i czasopisma naukowego Forum Logopedyczne (do 2015 roku) oraz czasopisma naukowego Logopedia Silesia (od 2013 roku do nadal),
 • Członkostwo w Polskim Tow. Logopedycznym, Tow. Kultury Języka – Sekcji Logopedycznej, Międzynarodowym Towarzystwie Logopedów i Foniatrów (IALP - w latach ubiegłych) oraz Światowym Towarzystwie Płynności Mowy (IFA),
 • Pełnienie funkcji rzeczoznawcy środków dydaktycznych wz. szkolnictwa specjalnego – logopedii i eksperta ds. pedagogiki i logopedii w MEN W-wa (do 2009 i 2011 roku),
 • NZOZ Poradnia Logopedyczna „Logopedicus” w Raciborzu (logopeda),
 • Ponad 30.letnie doświadczenia w terapii jąkających się dzieci, młodzieży i dorosłych (także w ramach Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim)
 • Jubileuszowa 20.Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie - 60 lat Logopedii w Polsce (Historia/Teraźniejszość/Perspektywy Rozwoju) - kliknij, celem otwarcia.
 • AktNominacji

 

Najnowsze informacje

Napisali do nas

 • 1
 • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Read more
  Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
 • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Read more
  Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
 • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Read more
  List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30