• 1

Konferencje

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych kongresach (m.in.):
Uczestniczenie w kilkudziesięciu ogólnopolskich i regionalnych konferencjach m.in. Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Towarzystwa Kultury Języka-Sekcji Logopedycznej, na których wygłosiłem kilkadziesiąt referatów oraz mini – warsztatów naukowych, m.in.:
1) Z zagadnień epidemiologii jąkania (IX Naukowy Zjazd PTL w Lublinie, 1987),
2) Z historii logopedii na Śląsku (współautorstwo, XII Naukowy Zjazd PTL w Lublinie, 1996),
3) Rozwój sygnałów dwuklasowych w mowie dziecka (Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna, UŚ, 1997),
4) Korygowanie zaburzonej realizacji spółgłosek i samogłosek u jąkających się (Konferencja Naukowa UW i TKJ W-wa, 2000),
5) Realizacja głosek polskich w wymowie osób jąkających się (I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna,Uniwersytet Wrocławski, Podyplomowe Studium Logopedii i Neurologopedii, Wrocław 24-27.04. 2003),
6) Diagnoza i terapia jąkania cz.I i II (warsztaty naukowe, 32 godziny, prowadzone dla logopedów w ramach PTL, o zasięgu ogólnopolskim od 1992 roku do nadal),
7) Zaburzona realizacja głosek przez jąkające się dzieci i młodzież (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Śląskiego Oddziału PTL, 24.10.2003),
8) Rola i zadania logopedy w kształceniu elementarnym (Konferencja ROM-E „Metis” „Z przedszkola do szkoły – jak stać się dobrym uczniem, 2003),
9) Podejście do terapii jąkania jako zaburzenia kognitywno-lingwistycznego (Konferencja Ogólnopolska dla logopedów organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Tow. Kultury Języka w Warszawie, IX 2004),
10) Jąkanie – zaburzeniem kognitywno-lingwistycznym (wykład otwarty dla pracowników naukowych Katedry Logopedii oraz studentów Podyplomowego Studium Logopedii Akademii Pedagogicznej w Krakowie w dniu 17.03.2005 roku),
11) Różne oblicza niepłynności mówienia (XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – Konferencja Naukowa w Lublinie, 27-28.05.2005),
12) Współczesne podejścia do etiologii jąkania (II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna zorg. przez Uniwersytet Wrocławski – Podyplomowe Studium Logopedii i Neurologopedii, Wrocław 2-4.09.2005),
13) Problemy jąkania się u dzieci, młodzieży i dorosłych (I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Podyplomowe Studium Logopedii, Kielce, 31.03.2006),
14) Różne niepłynności mówienia (w tym jąkanie się) dzieci i młodzieży jako problem pedagogiczny (Międzynarodowa Naukowa Konferencja Pedagogiczna – Człowiek w procesie wychowania – współczesne dylematy pedagogiki, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 14.09.2007),
15) Jąkanie i giełkot a tempo mówienia – uwarunkowania praktyczne (III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna – Logopedia u progu XXI wieku, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 21-23.09.2007),
16) Jąkanie jako prozodyczne zaburzenie płynności mówienia – przesłanki terapeutyczne (XVI Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy, Lublin, 6-8.06.2008),
17) Problematyka jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w kontekście diagnozy i terapii (Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się, ISAD, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 22.10.2008 r.),
18) Diagnostyczno – terapeutyczne aspekty zaburzeń głosu z perspektywy neurologopedycznej (IV Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL w Katowicach, 22.05.2009),
19) Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (prowadzenie autorskich warsztatów naukowo – szkoleniowych, 26.godzinnych dla grupy 26 logopedów w Katowicach w dn. 9-11.01.2009, dla 18 logopedów regionu Warmińsko – Mazurskiego w Morągu w dn. 8-10.05.2009, dla 22 logopedów woj. Podkarpackiego i innych regionów Polski w Rzeszowie w dn. 2-4.10.2009, dla 28 logopedów z różnych regionów Polski w Katowicach w dn. 23-25.10.2009),
20) Intensywny Program Terapeutyczny dla Jąkających Się (prowadzenie 2.tyg. turnusów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych jąkających się wg autorskiego programu w Wiśle w dn. 14-28.8.2008, 17-28.08.2009),
21) O postępach krótkoterminowej terapii osób jąkających się (Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Jąkających Się, ISAD, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21.10.2009r.),
22) Różne podejścia w terapii jąkania chronicznego (wtórnego) (Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Świat, który rozumie jąkanie”, z okazji Światowego Dnia Jąkających się ISAD, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 25.10.2010r.).
23) Terapia osób jąkających się w ujęciu interdyscyplinarnym (IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ISAD, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 21.10.2011),
24) Wspierająca rola rodziny w procesie terapeutycznym osób z dysfluencją mowy - doniesienia z badań (V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ISAD, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 20.10.2012)
25) O wpływie terapii "przedturnusowej" na postępy w płynnej mowie uzyskiwane przez osoby jąkające się w trakcie i po zakończeniu turnusu - doniesienia z badań (VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji ISAD, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 19.10.2013)

Uczestniczenie w 12 międzynarodowych kongresach za granicą, na których wygłosiłem 8 referatów, m.in.:
1) Efektywność psychofizjologicznej terapii jąkających się dzieci i młodzieży (XIX Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów – IALP w Edynburgu, Szkocja, referat w j. niemieckim, 1983),
2) Sytuacja polskiej logopedii na tle logopedii światowej (III Kongres Europejskiej Unii Logopedów – CPLOL w Lizbonie, Portugalia, referat w j. angielskim, 1996) - kliknij, celem otwarcia,
3) Grupowa terapia jąkających się dzieci i młodzieży według Zmodyfikowanej Psychofizjologicznej Metody Terapii (27. Kongres Niemieckiego Związku Logopedów – DBL w Augsburgu, Niemcy, referat w j. angielskim, współautorstwo, 1998),
4) Krótkoterminowa terapia jąkających się – program i efektywność (XXIV Kongres IALP w Amsterdamie, Holandia, referat w j. angielskim, współautorstwo, 1998),
5) Fonologiczne uwarunkowania roli samogłosek w terapii jąkających się (III Kongres Światowego Towarzystwa Zaburzeń Płynności Mowy – IFA w Nyborg, Dania, referat w j. angielskim, współautorstwo, 2000),
6) Niektóre problemy realizacji jednostek mowy w jąkaniu się (V Kongres Światowego Towarzystwa Zaburzeń Płynności Mowy - IFA w Dublinie, Irlandia, poster w j. angielskim, 2006).

Najnowsze informacje

Napisali do nas

  • 1
  • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Read more
    Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
  • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Read more
    Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
  • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Read more
    List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30