Mini turnus weekendowy w marcu 2019

Krótki opis programu zajęć:

- Zajęcia będzie prowadził zespół terapeutów prowadzących także zajęcia podczas turnusu letniego w Wiśle: dr M.Chęciek- specj. neurologopeda, mgr G. Tlołka- neurologopeda, mgr J. Durczok- psycholog, mgr E. Bażański- neurologopeda kliniczny;
- zajęcia będą się odbywały w kilkuosobowych grupach dobranych wiekowo;
- dla rodziców będą także zorganizowane zajęcia oddzielne.

- Tematyka zajęć i rozkład godzinowy zajęć:

Piątek: godz. 15.00 – 19.00
- technika przedłużonego mówienia i inne techniki werbalnej komunikacji;
- techniki mówienia z wykorzystaniem metody „Echo”;
- techniki oddechowe i emisyjne jako baza dla płynnej mowy;
- trening umiejętności psychospołecznych;
- krąg wsparcia dla rodziców/opiekunów;

Sobota: godz. 9.00 – 18.00 (z godzinną przerwą obiadową)
- techniki przedłużonego mówienia i delikatnego startu mowy;
- ćwiczenia płynnie porozumiewającego się mówcy – terapia oddechowo-emisyjno-dykcyjna;
- psychoterapeutyczne metody radzenia sobie z lękiem społecznym/logofobią – relaksacja, wizualizacja itp.;
- krąg wsparcia dla rodziców/opiekunów oraz konsultacje indywidualne;

Niedziela: godz. 9.00 – 13.30
- Grupowa terapia płynnej, werbalnej komunikacji;
- Grupowa terapia oddechowo – emisyjno – dykcyjna;
- Socjoterapeutyczne metody komunikowania się w środowisku naturalnym (m.in. poza gabinetem);
- Podsumowanie (w tym ogólne wnioski i zalecenia);
Godz. 13.30-14.15
- uroczysty obiad w restauracji „Ostrawa”

Pozdrawiam serdecznie,
Dr Mieczysław Chęciek

Tags: jąkanie, leczenie jąkania, chęciek, turnus

Najnowsze informacje

Napisali do nas

  • 1
  • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Czytaj
    Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
  • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Czytaj
    Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
  • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Czytaj
    List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30