Sprawozdanie z Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych I st. na temat Diagnozy i terapii jąkania oraz innych niepłynności mówienia – Gdańsk, 25-27 września 2015r.

W dniach 25-27 września 2015r. w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyły się Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. „Diagnoza i terapia jąkania oraz innych niepłynności mówienia”, prowadzone przez dra Mieczysława Chęćka, jednego z największych specjalistów w Polsce zajmującego się tą tematyką. Organizatorem szkolenia była Fundacja „Między Słowami”.

W warsztatach wzięło udział 25 osób, głównie logopedzi i neurologopedzi różnych specjalności z całej Polski.

Pierwszego dnia, po części zapoznawczej, w której każdy miał okazję aby przedstawić się oraz krótko opowiedzieć o swoich doświadczeniach zawodowych, a przede wszystkim tych związanych stricte z tematyką balbutologopedii, prowadzący przeszedł do klasyfikacji zaburzeń płynnego mówienia. Specjalista w profesjonalny sposób tłumaczył nam jakie są rodzaje, podobieństwa oraz różnice w omawianych zagadnieniach. W trakcie prezentacji, każdy mógł zadawać pytania oraz dzielić się swoimi doświadczeniami. Na koniec zajęć obejrzeliśmy film pt. „Lost for words”, który po projekcji został wnikliwie skomentowany przez prowadzącego.

Drugiego dnia zajęć dr Mieczysław Chęciek skrupulatnie omówił diagnozę w oparciu o Kwestionariusz Cooperów do Oceny Jąkania. Przekazał również komplet narzędzi diagnostycznych niezbędnych do jej wykonania (wszystkie materiały omawiane podczas zajęć oraz wiele innych dostaliśmy w formie kserokopii). Zostaliśmy również zapoznani z innymi kwestionariuszami do oceny jąkania, między innymi z Kwestionariuszami Niepłynności Mówienia i Logofobii oraz Zaburzeń Płynnego Mówienia profesora Z.Tarkowskiego.

Tego samego dnia mieliśmy przyjemność poznać pacjentów dr Mieczysława Chęćka, którzy opowiadali nam o swoich doświadczeniach związanych z jąkaniem, metodach zastosowanych podczas terapii oraz o turnusach terapeutycznych organizowanych przez specjalistę. Mieliśmy także okazję porozmawiać osobiście z tymi osobami, a wcześniej zobaczyliśmy fragmenty nagrań z ich pierwszej diagnozy.

Trzeciego dnia warsztatów, dr Mieczysław Chęciek przedstawił i omówił etapy terapii z osobami jąkającymi się. Zapoznał nas między innymi z technikami relaksacyjnymi, ćwiczeniami oddechowymi, emisyjnymi, przedłużonego mówienia, delikatnego startu mowy oraz udzielił wielu wskazówek dotyczących pracy z pacjentami w różnym wieku z zaburzoną płynnością mówienia.

Codziennie, na początku zajęć, mieliśmy również okazję wysłuchać tekstów afirmacyjnych na tle muzyki relaksacyjnej wykorzystywanej przez doktora podczas terapii. Ponadto, każdego dnia naszych spotkań, specjalista wyświetlał filmy z prowadzonej przez siebie terapii, na których mogliśmy zobaczyć pacjentów przed rozpoczęciem działań terapeutycznych oraz po ich zakończeniu. Każdy przypadek, w tym wywiad, metody oraz czas terapii, został dokładnie omówiony przez prowadzącego.

Warsztaty zakończyły się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu, upoważniających do stosowania prezentowanych autorskich metod w praktyce.

Fundacja „Między Słowami”, czyli organizator szkolenia, zadbała o dobrą organizację spotkań oraz o ciepłe napoje i słodki poczęstunek w czasie przerw.

Magdalena Moll-Szutenberg

Najnowsze informacje

Napisali do nas

  • 1
  • Piszę ten list z radością, ponieważ jeszcze pół roku temu byłem kompletnie bezradny wobec samego siebie. Teraz ten okres jest za mną. Czytaj
    Marcin z Rzeszowa 28 października 2014 (dwa m-ce po zakończeniu turnusu terapeutycznego w Wiśle)
  • [...] I na sam koniec, jeszcze raz WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH, zmieniliście moje życie. Jestem nową, lepszą osobą. Czytaj
    Weronika uczestnik turnusu w sierpniu 2015
  • Zrozumieliśmy, że trzeba jedynie skupić się na dziecku, starać się je zrozumieć i pomóc.No i najważniejsze – spektakularne efekty terapii !!! Czytaj
    List rodziców z grupy 2, po turnusie terapeutycznym Wisła 2014
logo nowe1

Zmodyfikowana Psychofizjologiczna Terapia Jąkania

ul. Kubsza 31, I piętro
44-300 Wodzisław Śląski
Polska

Skontaktuj się

Komórka: +48 605 855 058
Stacjonarny: +48 32 415 22 23
E-mail: mcheciek@op.pl

Rejestracja wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową

Poniedziałek - Czwartek:
17:30 - 19:30