Dowiedz się więcej o...

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 1cr
  • Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach terapeutycznych
  • Warsztaty naukowo-szkoleniowe
  • Techniki przedłużonego mówienia oraz delikatnego startu mowy wciąż aktualne
  • Podstawy Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się
  • Informacje o zbliżających się turnusach terapeutycznych

Strona główna

plakatJąkanie jest komunikatywnym zaburzeniem płynności mówienia o podłożu rozwojowym, organicznym, neurotycznym bądź psychologicznym, któremu towarzyszą patologiczne objawy fizjologiczne, emocjonalne, językowe czy też społeczne i... przejawia się klonicznym, tonicznym bądź mieszanym blokowaniem głosek, sylab i wyrazów, nienaturalnym przeciąganiem głosek, współruchami mięśniowymi ciała, a także zaburzeniami emocjonalnymi pod postacią m.in. nadpobudliwości psychoruchowej i wzmożonych stanów logofobicznych, zaniżonej samooceny oraz bardzo często zaburzeniami sfery oddechowo-emisyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT